Jump directly to main navigation Jump directly to content

Những kết qủa kiểm tra toàn bộ cho sức khỏe của bạn

Kiểm tra sức khỏe cá nhân của bạn
Chúng tôi rất coi trọng việc tích cực chăm sóc phòng ngừa để phòng bệnh hiệu quả hơn.
Khi bắt đầu kiểm tra, có một cuộc thảo luận chi tiết trong đó chúng tôi giải quyết phân tích về tình trạng sức khỏe của bạn, lịch sử y tế của bạn và bất kỳ nền tảng gia đình nào. Tình hình chuyên môn, xã hội và tâm lý của bạn cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá toàn diện về tình trạng sức khỏe của bạn.
Việc kiểm tra sức khỏe được thực hiện như sau:

  • Lấy lời khai bệnh án
  • Đo điện tâm đồ(EKG) để nắm được trạng thái Tim mạch và tuần hoàn máu
  • Đo các dấu hiệu sinh học: huyết áp, mạch, độ bão hòa oxy
  • Lấy mẫu máu cho kết quả xét nghiệm
  • Kiểm tra tổng quát
  • Siêu âm bộ Nội tạng
  • Kiểm tra kép mạch Đầu, Cổ (Art. Carotis)
  • Siêu âm Tim

Điều quan trọng với bạn là bạn có thể hiểu bài kiểm tra và kết quả của nó. Bạn có thể tự kiểm tra và nhìn kết qủa trên màn hình lớn!
Chúng tôi sẽ rất vui khi tóm tắt các kết quả kiểm tra một cách dễ hiểu.
Chúng tôi rất coi trọng việc sử dụng các thiết bị tiên tiến nhất với chất lượng tốt nhất để kiểm tra!
Chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho bạn và giúp bạn lên kế hoạch kiểm tra y tế dự phòng cần thiết cho chuyến đi nước ngoài của bạn.