Skip navigation

(Kopie 1)

(Kopie 1)

DUALE MEDIZIN natürlich wegweisend

Dr. med. Elke Schwesig-Seebach

(Kopie 2)

(Kopie 4)

[Translate to Vietnamesisch:] 12 Jahre Duale Medizin

Privatärztliche Praxis und Tagesklinik München

Prof. Dr. med. Elke Schwesig-Seebach

Wir praktizieren Schulmedizin und Naturheilkundliche Medizin mit den Schwerpunkten:

Integrative Medizin mit naturheilkundlicher Endokrinologie, Onkologie, Immunologie, Hyperthermie, Wechseljahre, Laserzentrum in München.

 

Mọi người rửa tay mỗi ngày. Ít nhất đó là hy vọng. Tuy nhiên, rất hiếm khi bạn gặp ai đó ở bồn rửa tay chà xà phòng trong 20 đến 30 giây. Nhưng đó chính xác là những gì chúng ta nên làm ngay bây giờ, các chuyên gia y tế khuyên.